Odzież reklamowa w sprzedaży wysyłkowej

Odzież reklamowa
Odzież reklamowa

Współcześnie żadna firma nie jest w stanie pozyskiwać nowych klientów i rozwijać się bez działań marketingowych. Reklama i promocja to podstawa funkcjonowania, ponieważ w każdej branży konkurencja jest niezwykle silna. Powoduje to, że firmy, próbując się promować, „zasypują” rynek różnego rodzaju reklamami. Jako przykład podać można reklamę w formie sprzedaży wysyłkowej. Jest to niezwykle trudny z punktu widzenia reklamodawcy sposób na przykucie uwagi klienta. Wygląda to w ten sposób, że aby sprzedać produkt za pośrednictwem poczty, trzeba do klienta zadzwonić i przekonać go do zakupu (telemarketing). W tego rodzaju marketingu bardzo dobrym pomysłem jest wykorzystywanie gadżetów reklamowych.

Doskonałą egzemplifikacją, ze względu na  fakt, że charakteryzuje się praktycznym zastosowaniem w życiu codziennym oraz innymi znaczącymi zaletami, może być odzież reklamowa. Właśnie jej poszczególne elementy, tzn. koszulki, bluzy czy spodnie, są w marketingu, mówiąc ogólnie, bardzo popularne.

Odzież reklamowa może być dodatkiem do sprzedaży wysyłkowej wówczas, jeśli przedstawiciel firmy – telemarketer, kontaktując się z klientem, poinformuje go, że jeśli ten zdecyduje się zakupić promowany produkt, otrzyma taki gadżet jako podarunek od firmy. Jest to zdecydowanie zachęta, która naprawdę może skłonić klienta do podjęcia decyzji o zakupie, do czego telemarketer dąży. Klient może zamówić produkt, nawet jeśli do końca go nie potrzebuje lub też nie jest tej potrzeby do końca świadomy (a telemarketer stara się mu tę potrzebę wykazać).

Może to jednak być wykonane również zupełnie inaczej. Nie tylko osoba, która kupi dany produkt, dostaje taki prezent, ale także i ten, kto kupuje odpowiednią ilość produktów, które przedstawiciel firmy stara się sprzedać. Upominek jest wówczas nagrodą za podjęcie decyzji o kupnie odpowiedniej ilości produktów, albo, jeszcze inaczej, za wydanie na ten cel konkretnej kwoty pieniężnej. Odzież reklamowa będzie dołączona do wysyłki, rzecz jasna bezpłatnie.

Podobnie może być z abonamentem, np. telefonicznym czy internetowym, ewentualnie z wzięciem kredytu lub pożyczki, itp. Różne produkty i usługi sprzedaje się bowiem przez telefon, w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Jak pokazuje praktyka, takie działania przynoszą skutek. A telemarketing potrzebuje takich skutecznych bodźców bardzo, ponieważ jest to ta forma marketingu, do której wielu ludzi nie ma przekonania. Prezenty tego rodzaju mogłyby pomóc odwrócić ten trend.